Przejdź do treści

Doradca życia rodzinnego brzmi dosyć enigmatycznie i prawdopodobnie niewielu osobom mówi coś więcej, podobnie jak parafialna poradnia rodzinna. A jednak jest nas całkiem dużo i pracując w strukturach Kościoła Katolickiego stanowimy olbrzymie wsparcie dla małżeństw i rodzin. Spróbujemy przybliżyć to kim jesteśmy i czym się zajmujemy.

Doradca Życia Rodzinnego pracuje z małżonkami i całymi rodzinami, które w pewnym momencie swojego życia mogą doświadczać różnego rodzaju problemów, trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji życiowej. To specjalista, który wspiera osobę szukającą pomocy w taki sposób, aby ona sama opracowała system samopomocowy, a dzięki otrzymanej wiedzy i wsparciu stopniowo, samodzielnie rozwiązała problem. Pomagamy znaleźć, nazwać i uruchomić zasoby, które sprawią, że problemy nie do przezwyciężenia, staną się możliwe do rozwiązania. Zależy nam, aby wspólne poszukiwanie drogi pokonania trudności, było okazją do osobistego rozwoju i nauczenia się jak radzić sobie w przyszłości w podobnych sytuacjach.

Doradca Życia Rodzinnego nie jest psychoterapeutą, a to oznacza, że nie prowadzi psychoterapii tzn. poprzez oddziaływanie psychologiczne nie leczy, nie usuwa zaburzeń lub chorób psychicznych. Nie prowadzimy również interwencji kryzysowych, które oznaczają wkroczenie w sytuację kryzysową, celem uniknięcia destrukcji emocjonalnej lub fizycznej osoby.

Doradcy Życia Rodzinnego są również certyfikowanymi nauczycielami naturalnych metod rozpoznawania płodności. Na terenie Archidiecezji Łódzkiej uczymy w poradniach i na specjalnie organizowanych kursach metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia, popularnie nazywanej Metodą Angielską. Jest to szalenie ważny aspekt naszej pracy i posługi, dzięki któremu możemy przedstawiać małżonkom i narzeczonym wymagania dokumentów Kościoła, związane z odpowiedzialnym rodzicielstwem i zasadami etyki życia małżeńskiego. Jest to bardzo ważny element duszpasterstwa „okołosakramentalnego”. Zgodnie z Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin doradcy ukazują właściwy wymiar miłości małżeńskiej i rodzinnej, uwrażliwiają na godność każdego człowieka od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, kształtują postawy prorodzinne, pomagają w rozwoju dwóch istotnych wymiarów miłości małżeńskiej: jedności i płodności, ukazują potrzebę pełnego miłości towarzyszenia dziecku od poczęcia i pomagają w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych i problemów wychowawczych.

Poradnictwo w Kościele możemy postrzegać bardzo wąsko, jako tzw. poradnictwo rodzicielskie, skupiające się tylko na uczeniu narzeczonych i małżonków naturalnych metod planowania rodziny. Możemy też spróbować spojrzeć szeroko, wtedy zobaczymy całą przestrzeń poradnictwa rodzinnego, które oferuje pomoc małżeństwom i rodzinom, w różnych dziedzinach i na różnych etapach ich życia rodzinnego.