Przejdź do treści

Od czego zacząć?

Jak przygotować się do zawarcia sakramentu małżeństwa?

Drodzy narzeczeni, jeżeli chcecie, by Wasze przygotowania do ślubu przebiegały w spokojnej atmosferze, bez niepotrzebnych sytuacji stresowych, proponujemy zgłosić się do kancelarii parafialnej rok przed planowanym terminem ślubu. Jest to optymalny czas, aby zarezerwować termin i godzinę uroczystości. Ustalić z kapłanem wymagania formalne, które należy spełnić, rodzaj i termin dostarczenia dokumentów.

Nie mniej istotne jest również zaplanowanie przygotowania duchowego do tego ważnego wydarzenia, które stanowi początek nowej drogi życia.

Zawierając ślub wyznaniowy (konkordatowy) mający również skutki cywilne, narzeczeni muszą spełniać następujące kryteria:

 • oboje muszą być osobami pełnoletnimi,
 • żadne z nich nie może pozostawać w innym związku małżeńskim,
 • nie mogą być ze sobą spokrewnieni w linii prostej oraz nie mogą być rodzeństwem (na przykład nie może wziąć ślubu ojciec z córką, brat z siostrą),
 • nie mogą być ze sobą spowinowaceni w linii prostej (na przykład nie może wziąć ślubu synowa i teść),
 • nie mogą być w stosunku przysposobienia (osoba adoptująca i osoba adoptowana).

Jeżeli spełniacie w/w kryteria, to jest to dobry czas na rozpoczęcie przygotowań duchowych. Serdecznie zachęcamy do uczestniczenia w katechezach przygotowujących do zawarcia sakramentu małżeństwa, popularnie zwanych „kursami”. Możecie do tego podejść jak do kolejnej denerwującej formalności, albo … wyjątkowego czasu łaski, kiedy Duch Święty obdarza Was swoimi darami i uzdalnia do podjęcia decyzji. Warto poszukać takich spotkań, które pozwolą Wam przyjrzeć się Waszej relacji z Bogiem i sobą nawzajem. Szczególnie polecamy spotkania, które prowadzone są w formie warsztatowej, nastawionej na dialog.

Wszystkich narzeczonych obowiązuje odbycie trzech spotkań w poradni życia rodzinnego. Zachęcamy nie odkładać tych spotkań na ostatnią chwilę. W poradni poruszane są bardzo ważne tematy dla przyszłych małżonków i warto podejść do sprawy poważnie.

Jeżeli pojawiacie się w kancelarii po raz pierwszy, od 3 do 6 miesięcy przed planowanym terminem ślubu, celem spisania protokołu przedślubnego, powinniście mieć ze sobą następujące dokumenty:

 • dowody osobiste,
 • zaświadczenie o uczestnictwie i ukończeniu kursu przedmałżeńskiego,
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie trzech spotkań w poradni życia rodzinnego,
 • świadectwa chrztu św. z adnotacją o przyjętym bierzmowaniu i umieszczoną informacją na zaświadczeniu „Do ślubu kościelnego” (ważne 6 miesięcy),
 • druki z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne 6 miesięcy) lub odpis aktu małżeństwa zawartego w USC,
 • w przypadku wdów i wdowców – metryka śmierci współmałżonka,
 • zgody proboszczów na ślub, jeśli odbywa się w innej parafii, tzw. „licencje” (pamiętajcie, że waszą parafią jest ta, na terenie której mieszkacie od co najmniej trzech miesięcy),
 • dane personalne świadków: imiona i nazwisko, wiek i adres zamieszkania.

Proponujemy sprawdzić na stronie internetowej parafii informacje dotyczące zawarcia sakramentu małżeństwa. Niektóre z w/w wymienionych dokumentów można dostarczyć w innym terminie, ustalonym z kapłanem. W przypadku pytań i wątpliwości kapłan udzieli Państwu stosownych wyjaśnień.

Pod zamieszczonym poniżej linkiem znajdziecie Państwo

1) Oświadczenie w sprawie promulgacji i wejścia w życie Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przez zawarciem małżeństwa kanonicznego.

2) Dekret Ogólny KEP o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przez zawarciem Małżeństwa Kanonicznego.

3) Formularze do pobrania.

https://www.archidiecezja.lodz.pl/aktualnosci/2020/01/formularze-do-przeprowadzaniu-rozmow-kanoniczno-duszpasterskich-z-narzeczonymi-przed-zawarciem-malzenstwa-kanonicznego