Przejdź do treści

Spowiedź przedślubna

Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin pkt.32:

Pierwsza spowiedźŸ, na początku przygotowań do œślubu, powinna być potraktowana stosownie do sytuacji religijnej penitenta. Czasem może zachodzić potrzeba spowiedzi z całego życia, by pewne sprawy gruntowniej uporządkować, czy uzupełnić, gdy wcześniej miały miejsce spowiedzi nieważne. (…) Druga spowiedźŸ ma na celu pełniejsze przeżycie sakramentu małżeństwa, czego warunkiem jest szczególna czystość serca i otwartoœść na Boga, który jest Miłoœścią i Życiem.”

Spowiedź generalna to spowiedź obejmująca całe dotychczasowe życie, jeśli osoba przystępuje do niej po raz pierwszy, lub pewien dłuższy odcinek życia od ostatniej spowiedzi generalnej. Podczas spowiedzi generalnej zarówno wyznanie grzechów, jak i rozgrzeszenie obejmuje cały okres, który pragnie się objąć spowiedzią generalną.

Zachęcamy narzeczonych do spowiedzi generalnej. Dlaczego?

Spowiedź generalną zaleca się jako konieczną, potrzebną lub pożyteczną:

Spowiedź generalna jest konieczna, jeśli sumienie człowieka pozostaje niespokojne, gdyż w przeszłości miało miejsce świadome zatajenie grzechu ciężkiego albo gdy brakowało żalu po wyznaniu grzechów ciężkich, albo brakowało jakiegokolwiek postanowienia poprawy w poważnych problemach lub nie było zadośćuczynienia za wyrządzone poważne krzywdy. Taką sytuację można naprawić jedynie przez spowiedź generalną z całego życia.

Spowiedź generalna jest potrzebna, gdy człowieka nawiedzają wątpliwości sumienia co do jakości dawnych spowiedzi, chociaż nie ma on pewności, czy były nieważne z powodu jednej z wyżej wymienionych przyczyn, albo gdy przez dłuższy okres czasu nie było rozwoju w życiu chrześcijańskim. Wiele osób decyduje się na spowiedź generalną także w obliczu poważnej choroby lub wyczuwanej zbliżającej się śmierci, pragnąc stanąć przed Chrystusem z prawdą swojego dotychczasowego życia, by jak najlepiej przygotować swoje serce na bezpośrednie spotkanie z Nim twarzą w twarz.

Spowiedź generalna jest pożyteczna, gdy człowiek przeżywa chwilę radykalnego nawrócenia lub pogłębienia życia religijnego, a także w chwilach ważnych i przełomowych wydarzeń w życiu, rozpoczynających jego kolejny etap (jak np. przed przystąpieniem do sakramentu bierzmowania, małżeństwa, kapłaństwa, przed złożeniem profesji zakonnej, przy okazji misji parafialnych, przy okazji przeżywania jubileuszy 25-lecia lub 50-lecia małżeństwa czy urodzin, święceń kapłańskich, przy okazji różnych innych znaczących rocznic itp.).

Św. Gerard Majella (1726-1755), redemptorysta, brat zakonny, został kanonizowany w 1904 roku przez papieża Piusa X. Umiejętność wspomagania grzeszników, by ich nakłonić do owocnego przystąpienia do sakramentu pojednania, objawiła się licznymi cudownymi nawróceniami za życia Świętego i po jego śmierci. Był bratem zakonnym, więc nie udzielał rozgrzeszenia. Potrafił jednak jak nikt inny przygotowywać ludzi do godnego przyjęcia sakramentu pojednania. Wspaniale potrafił też dodać odwagi potrzebnej do przezwyciężenia wstydu i lęku przed spowiednikiem. Posiadał cudowny dar przenikania sumień, dzięki któremu pomagał grzesznikom odkryć zatajone na spowiedzi grzechy, a najbardziej zatwardziałych potrafił wstrząsnąć i nakłonić do szczerej spowiedzi. Właśnie dlatego św. Gerard Majella uznawany jest za patrona dobrej spowiedzi. O jego wstawiennictwo prosi wielu pragnących odprawić dobrą spowiedź.

Modlitwa do św. Gerarda o dobrą spowiedź

Święty Gerardzie, zanim przystąpię do sakramentu Bożego miłosierdzia, zwracam się do Ciebie, patronie dobrej spowiedzi, z prośbą o pomoc i wstawiennictwo. Ty dodawałeś odwagi przeżywającym lęk i wstyd przed przystąpieniem do spowiedzi; wlewałeś w serca skruchę i wolę postanowienia poprawy. Wspomóż mnie dzisiaj, abym mógł poznać wszystkie moje grzechy i wyznać je szczerze w sakramencie pojednania. Uproś mi łaskę mocnego postanowienia, abym już nigdy więcej do nich nie wracał. Bądź dla mnie aniołem zesłanym od Boga, bym nie tylko wyznał wszystkie moje grzechy i szczerze za nie żałował, ale również szedł dalej nową drogą życia prawdziwie chrześcijańskiego. Amen.

Źródło: https://www.jozeftorun.pl/pl/pytanie-odpowiedz/spowiedz-generalna