Przejdź do treści

Wspólnoty

Kręgi Małżeństw Rycerstwa Niepokalanej (KMMI) to inicjatywa, która zrodziła się wśród członków Rycerstwa Niepokalanej, którzy zauważyli potrzebę spotkań formacyjnych dla małżonków i rodzin. Koordynatorem tej inicjatywy jest jeden z ojców franciszkanów z Niepokalanowa Lasku. Pierwsze Kręgi powstały we wrześniu 2021 roku w Warszawie, kolejne w Łodzi i Niepokalanowie.
Metoda spotkań w ramach Kręgów Małżeństw jest inspirowana doświadczeniami innych wspólnot, ale każdy Krąg jest częścią lokalnej Wspólnoty MI (albo sam tworzy tę Wspólnotę, jeśli wcześniej w danym miejscu nie istniała). Do Kręgu należy kilka małżeństw, które spotykają się raz w miesiącu (każde z małżeństw jest po kolei gospodarzem spotkania). Na spotkaniu powinien być obecny kapłan – duchowy opiekun danego Kręgu.
W ramach spotkania jest czas na podzielenie się tym, co u kogo słychać, co ważnego wydarzyło się w ostatnim czasie, a następnie jest możliwość rozważania i dzielenia się Słowem Bożym oraz omawia się przewidziany na dane spotkanie temat.
Dla nowych Kręgów, na pierwszy rok spotkań, przygotowane są specjalne konspekty, a praca nie ogranicza się jedynie do spotkań, ale polega też na rozwijających „zadaniach domowych”. Natomiast z czasem każdy Krąg, w porozumieniu z opiekunem duchowym, wypracowuje swoją, najkorzystniejszą dla siebie, formę oraz wybiera i przygotowuje tematy spotkań (można tu korzystać z doświadczenia istniejących już Kręgów). Ponadto, na każdy rok wybierane jest jedno małżeństwo pełniące rolę odpowiedzialnych za sprawy organizacyjne.
Założenie nowego Kręgu Małżeństw MI nie jest trudne. Wystarczy tylko, żeby znalazło się kilka chętnych małżeństw (najlepiej 4-5) i kapłan, który zdecyduje się być opiekunem duchowym Kręgu.
Następnie chęć założenia Kręgu zgłaszamy na adres: kontakt@rodzinymi.pl (w razie problemów można zgłosić się przez sekretariat Niepokalanowa Lasku: lasek@maryjni.pl, 505 921 345). Po zgłoszeniu otrzymamy materiały formacyjne i potrzebne informacje.

(tekst pochodzi z „Rycerza Niepokalanej” nr 6 (805)/2023; str. 36-39)

Kontakt bezpośredni z członkami KMMI w Łodzi:
Maria i Piotr Sawościan – marysia.olechowska@gmail.com

Czy małżeństwo dziś może być trwałe? Czy małżonkowie po ślubie kościelnym mogą dziś kochać się dłużej niż 24‑miesięczny okres gwarancji? Krótka odpowiedź brzmi: tak, mogą! Potrzebują tylko jednego – codziennego ponawiania decyzji, że chcą wzrastać w miłości do siebie nawzajem. Taka miłość nie pochodzi jednak z nas – jest dla nas darem od Boga, który jest Miłością.

Domowy Kościół to ruch zrzeszający już setki małżeństw na terenie naszej archidiecezji, które podejmują konkretne zadania mające na celu codzienną pracę nad jednością małżeńską, a wyrażające się nie tylko w osobistej modlitwie, ale również w zadaniach podejmowanych wspólnie przez małżonków – właśnie po to, by poprzez ich regularną realizację stawać się coraz bliższymi sobie, coraz lepszym mężem dla swojej żony, coraz lepszą żoną dla swojego męża, coraz lepszymi rodzicami dla swoich dzieci.

Małżonkowie pracują w małych grupach, zwanych kręgami, w ramach których pary w asyście kapłana, raz w miesiącu mają czas na wspólne dzielenie się tym co dzieje się w ich życiu. Jest też wówczas czas na wspólną modlitwę i formację nakierowaną na jedność małżonków.

Gdy nadchodzą wakacje, wówczas Domowy Kościół organizuje specjalne rekolekcje dla małżeństw. Jest to czas wyjątkowy, bo spędzony przez całe rodziny z dala od codziennych zadań i trosk, a przeznaczony przede wszystkim na budowanie jedności w małżeństwie. Takie rekolekcje trwają aż 15 dni – ale ci, którzy w nich brali udział nie tylko sami tego nie żałują, ale jeszcze zachęcają innych i regularnie powtarzają takie „ćwiczenia”, bo wiedzą, że dzięki temu kondycja ich małżeństwa jest na odpowiednim poziomie. Małżonkowie podczas takich rekolekcji mają dużo czasu dla swoich rodzin, ale mają również czas, który mogą spędzić bez dzieci, które wówczas otoczone są fachową opieką.

Jak stać się członkiem Domowego Kościoła? To proste! Wystarczy być małżeństwem sakramentalnym, potem spytać o Domowy Kościół w swojej parafii lub wyszukać najbliższy odpowiadający nam rejon by skontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za ten ruch – http://lodz.oaza.pl/index.php/kontakt2/

Jeśli w waszej parafii są już kręgi, to szybko można stworzyć kolejny. Jeśli jeszcze w waszej parafii Domowy Kościół nie istnieje, pytajcie proboszcza czy chciałby Wam pomóc w organizowaniu takiej formy duszpasterstwa.

Piszcie do nas – czekamy na każde małżeństwo, chcące pracować nad swoją jednością!
paradieclodz@gmail.com

(Domowy Kościół jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie, znanego również jako ruch oazowy lub oaza – posoborowego ruchu odnowy w kościele katolickim; ruch ten działa w rozmaitych środowiskach jako Oaza Dzieci Bożych – dla dzieci, Oaza Nowej Drogi i Oaza Nowego Życia dla młodzieży, Oaza Rodzin itp.)

Spotkania Małżeńskie są założonym w Polsce międzynarodowym ruchem, mającym na celu promowanie dialogu jako drogi duchowej przede wszystkim w małżeństwie i wśród par przygotowujących się do małżeństwa, ale także jako drogi osobistego życia wewnętrznego oraz sposobu funkcjonowania w świecie. Katolickie Spotkania Małżeńskie (ang. Encounters of Married Couples) są międzynarodowym prywatnym stowarzyszeniem wiernych.

Spotkania Małżeńskie mają na celu przeżycie sakramentalnego wymiaru związku. Dokonuje się to poprzez proponowanie małżeństwom takiej formy dialogu, która z jednej strony pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś – w przypadku nieporozumień – pomoże rozwiązywać konflikty między małżonkami. Tym samym pogłębia się ich jedność. Poprzez dialog, a w ślad zanim poprzez decyzje i postawy małżonków realizuje się w ich życiu przykazanie miłości.

Podstawową ofertą dla małżeństw są Weekendowe Rekolekcje/Warsztaty dla Małżeństw. To propozycja przeżycia spotkania we dwoje, czyli warsztatowych rekolekcji dla małżeństw pragnących pogłębienia relacji, a także przeżywających trudności i kryzysy. Podczas tych rekolekcji mąż i żona we dwoje, i jak podkreślamy, tylko we dwoje, mają okazję porozmawiać ze sobą o tym, o czym na co dzień nie rozmawiają, albo ich rozmowa jest źródłem napięć i konfliktów.

Dla małżonków, którzy chcieliby dalej pielęgnować dar dialogu proponujemy spotkania formacyjne raz w miesiącu.

Zakochanym parom mężczyzny i kobiety poważnie myślącym o swoim związku, przygotowującym się do małżeństwa proponujemy cykl 9 cotygodniowych spotkań – Wieczorów dla Zakochanych.  Uczestnicy – w swoich parach – mają możliwość pełniejszego poznania własnych cech osobowości i oczekiwań, a także ustalenia wspólnej hierarchii ważności spraw w życiu. Uczą się również jak rozwiązywać konflikty i jak budować autonomię swojego związku. Odkrywają czym jest naprawdę sakrament małżeństwa, rozpoznają miejsce wiary w swoim życiu. Pomagają lepiej poznać się w parze, poznać motywacje zawarcia związku, lepiej zrozumieć jego wymiar sakramentalny i podjąć ostateczną decyzję co do dalszego wspólnego życia.

Spotkania Małżeńskie prowadzą także weekendowe Rekolekcje dla związków niesakramentalnych. A dla tych, którzy uczestniczyli już w weekendowych rekolekcjach turnusy wakacyjne.

Więcej informacji na stronie ogólnopolskiej: www.spotkaniamalzenskie.org oraz na stronie Łódzkiego Ośrodka Spotkań Małżeńskich: http://spotkaniamalzenskie-lodz.pl/

Tel. dla narzeczonych: 516-606-404 Tel. dla małżonków: 518-902-490

Equipes Notre-Dame mają za podstawowy cel pomagać małżeństwom w dążeniu do świętości. Ani mniej, ani więcej” (Ks. Henri Caffarel). Ruch duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame powstał tuż przed II wojną światową w Paryżu. Jego założycielem był Sługa Boży Ks. Henri Caffarel.

W 1938 r. młode małżeństwo zwróciło się do niego z prośbą o duchową poradę. Ich trudności dotyczyły możliwości pogodzenia miłości małżeńskiej z miłością Boga. Wkrótce okazało się, że podobne problemy mają inne zaprzyjaźnione małżeństwa. Ks. Caffarel postanowił spotkać się z nimi i wspólnie szukać odpowiedzi. Tak 25 lutego 1939 r. zgromadziła się pierwsza ekipa. Na pytanie o możliwość osiągnięcia świętości w małżeństwie ks. Caffarel odpowiada: „Wymaganie świętości dotyczy również was. Abyście mogli na nie odpowiedzieć, został wam dany sakrament – sakrament małżeństwa.” Mimo trudnego czasu wojny młody ruch rozwijał się. W 1947 r. ks. Caffarel zredagował „Kartę Equipes Notre-Dame”, w której jako najważniejsze środki rozwoju duchowości małżeńskiej wskazał: modlitwę osobistą i wspólną małżonków, spotkanie ze Słowem Bożym, dialog małżeński oraz tzw. regułę życia. W Karcie stwierdza się m.in., że małżeństwa zgromadzone w ekipach „uznają Chrystusa za Przewodnika i Pana swego małżeństwa; Jego Ewangelię czynią konstytucją swej rodziny; chcą, aby ich miłość, uświęcona sakramentem małżeństwa, była hołdem składanym Bogu, wyraźnym świadectwem wobec ludzi, że Chrystus zbawił ich miłość, zadośćuczynieniem za grzechy przeciw małżeństwu”.

Dla zrealizowania tego celu potrzebne jest wzajemne wsparcie małżeństw, dlatego łączą się w grupy zwane ekipami, pamiętając o słowach Chrystusa: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Ekipy oddają się w opiekę Maryi w przekonaniu, że jest ona najlepszym wzorem i wspomożycielką w dążeniu człowieka do świętości. Ekipy, liczące od 4 do 7 małżeństw, spotykają się raz w miesiącu na spotkaniach formacyjno-modlitewnych z udziałem kapłana pełniącego rolę doradcy duchowego. Każde małżeństwo jest również obowiązane odbyć, raz w roku, dwudniowe lub tygodniowe rekolekcje. Rekolekcje organizowane przez Ruch END mają charakter otwarty, tzn. są dostępne dla wszystkich małżeństw sakramentalnych.

Od lat pięćdziesiątych ruch END rozwijał się bardzo dynamicznie we Francji i poza jej granicami. W 1975 r. Papieska Rada ds. Świeckich zatwierdziła Ruch jako międzynarodowe stowarzyszenie katolickie, a dekretem z 26 lipca 2002 uznała END za międzynarodowe stowarzyszenie prywatne wiernych posiadające osobowość prawną i zatwierdziła jego statut. Obecnie do Equipes Notre-Dame należy ok. 70 tys. małżeństw w 90 krajach na wszystkich kontynentach. W Polsce ruch Equipes Notre-Dame działa od 2001 r. gromadząc ok. 1000 par małżeńskich w 200 ekipach. W Łodzi działa obecnie 8 ekip, do których należy 40 małżeństw z różnych parafii łódzkich i podłódzkich. Ponieważ struktura organizacyjna ruchu nie pokrywa się z siecią parafii, trudno wskazać, w których parafiach ruch jest obecny. Kontakt najlepiej nawiązać za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie.

Więcej informacji, łącznie z terminarzem i formularzem zapisu na rekolekcje, znajduje się na stronie: www.end.org.pl.

Kontakt: lodz@end.org.pl, end@end.org.pl Tel. ks. Marek Pluta – 661569969

Wspólnota Chemin Neuf wywodzi się z grupy modlitewnej, powstała w 1973 r. w Lyonie (Francja) i jest wspólnotą katolicką o powołaniu ekumenicznym, która liczy dziś około 2000 członków w 30 krajach świata. W Polsce obecna jest od ponad 20 lat. Gromadzi ona małżeństwa oraz osoby konsekrowane, które wybierają przygodę życia wspólnotowego, idąc za Chrystusem ubogim i pokornym, aby służyć Kościołowi i światu.

Jednym z miejsc zaangażowania członków Wspólnoty jest duszpasterstwo małżeństw i rodzin, zwane MISJĄ KANA, w którym małżonkowie przeżywają prawdziwą odnowę swojego przymierza i łaski płynącej z sakramentu małżeństwa.
W ramach tej misji organizujemy: SESJĘ KANA oraz 1,2,3 KANA. Są to tygodniowe i weekendowe rekolekcje dla małżeństw. W Polsce SESJA KANA odbywa się w czasie wakacji, zwykle w lipcu. Małżeństwa są zaproszone razem z dziećmi, dla których jest przygotowany osobny program, dostosowany do ich potrzeb i wieku. Podczas zajęć dla małżonków dzieci pozostają pod opieką animatorów. SESJA KANA, to przede wszystkim czas dla małżonków, aby zająć się kluczowymi kwestiami: dialogu, pojednania i budowania bliskości, aby odkrywać, jak Bóg działa w ich związku, by dzielić się doświadczeniem z innymi małżeństwami i wreszcie wspólnie odpoczywać i świętować.

Możliwe jest też przeżycie tych rekolekcji w czasie trzech weekendów – 1,2,3 KANA. Wszystkie proponowane zajęcia: nauczania, warsztaty, świadectwa, czas spędzany z małżonkiem, udział w liturgii i czas osobistej modlitwy, a także zabawy i sporty (również razem z dziećmi) – mają pomóc odkryć na nowo radość z związku.

Wspólnota prowadzi też roczny program formacji dla małżeństw w parafii tzw. KANA WELCOME
Celem tego programu jest:
Umożliwić małżonkom spędzenie czasu we dwoje.
Poruszać ważne kwestie związane z życiem małżeńskim.
Wzrastać w relacjach małżeńskich.
Odnaleźć Pana, który jest skałą dla małżeństwa.
Uczestniczyć w ewangelizacji parafii


Program KANY WELCOME składa się z:

 • comiesięcznych wieczornych spotkań w grupie 4-5 par,
 • jednego weekendu formacyjnego, w którym może uczestniczyć cała rodzina,
 • zaangażowania się do wspólnej posługi w parafii w ewangelizacji. Jest to propozycja dla wszystkich małżeństw, szczególnie dla młodych małżonków i młodych rodziców, dla tych, którzy chcą budować podstawy trwałego związku, a także dla par żyjących w związkach niesakramentalnych. Program ten trwa rok i rozpoczyna się od września. Parafie mają przygotowane gotowe materiały formacyjne, które można wcześniej zakupić.
 • Odpowiedzialni za Misję Kana w Polsce : Ewa i Andrzej Dolni, tel. 512 579 929, 48 601 871 613
 • Odpowiedzialni w Łodzi: Emilia i Krzysztof Sobocińscy, tel. 790 550 516, 790 550 599
 • Kontakt: www.chemin-neuf.pl wspolnota@chemin-neuf.pl

Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR
Każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania! Każde sakramentalne małżeństwo (nawet po rozwodzie i gdy współmałżonek jest w drugim związku) ma szanse się odrodzić, gdyż każdy sakramentalny małżonek ma szanse otworzyć się na łaskę nawrócenia i wypełnienia przysięgi małżeńskiej.


Charyzmat Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR:

 • Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR istnieje od 2003 roku i stanowi „od- dolną” inicjatywę małżonków. Celem Wspólnoty jest ratowanie małżeństw sakramentalnych przeżywających kryzys. Jej założycielami są małżonkowie, których sakramentalne związki małżeńskie, patrząc po ludzku, rozpadły się, a mimo to postanowili oni trwać w miłości i wierności, wypełniając złożoną przed Bogiem przysięgę. SYCHAR jest młodą wspólnotą, ale dynamicznie rozwijającą się. Powstaje wiele jej ognisk. Obecnie działa kilkadziesiąt ognisk Wspólnoty w Polsce i za granicą. Rdzeniem SYCHARU jest grupa liderów ognisk, moderatorów, opiekunów duchowych i współpracowników. Od 2012 roku Wspólnota ma Krajowego Duszpasterza mianowanego przez Episkopat Polski.
 • We Wspólnocie SYCHAR małżonkowie wierzą w to, że Pan Bóg daje dość łaski, żeby uzdrowić wszystkich sakramentalnych małżonków, uzdolnić ich do wy- pełnienia przysięgi małżeńskiej w każdej sytuacji kryzysu (także po rozwodzie i gdy są nawet w drugich niesakramentalnych związkach), gdy tylko pójdą drogą nawrócenia, otworzą się na łaskę sakramentu małżeństwa. Taką drogę wiary w uratowanie każdego sakramentalnego małżeństwa przeżywającego kryzys, w każdej sytuacji, proponuje Wspólnota także tym, którzy są po rozwodzie w drugich związkach. Słowo Boże zawsze i w każdej sytuacji małżonków widzi razem, jak świadczą o ty słowa: „A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19, 6; por. Rdz 2,24; Mk 10,6-9; Ef 5,31). Przysięga małżeńska w jednakowym stopniu obowiązuje wszystkich sakramentalnych małżonków – tych co skrzywdzili i tych, co zostali skrzywdzeni. W przysiędze nie ma klauzul dodatkowych warunkujących jej ważność. W małżeństwie sakramentalnym dwie osoby wypełniają wolę Bożą, gdy realizują w codziennym życiu słowa przysięgi, którą przed Bogiem sobie składali: „(…) ślubuję ci wierność, miłość i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci”. W tych słowach zapisana jest wola Boża dotycząca każdego sakramentalnego małżonka. Pan Jezus chce uzdrowić każde małżeństwo, także to po rozwodzie i gdy współmałżonek wchodzi w niesakramentalny związek, gdyż od momentu ślubu jest z małżonkami w niezmiennym i nierozerwalnym przymierzu. „Małżeństwo jest drogą świętości, nawet wtedy, gdy staje się drogą krzyżową” (św. Jan Paweł II).
 • Jako wspólnota małżonków, którzy doświadczają kryzysu w swoim małżeństwie, członkowie wspólnot wiedzą, że najlepszym lekarstwem jest wyjście z samotności i życie w łączności ze Wspólnotą, po to, aby udzielać sobie wzajemnie pomocy w grupach samopomocowych np. w ogniskach, grupach 12 krokowych, mityngach, spotkaniach modlitewnych na Skype, na internetowym Forum Pomocy, podczas swoich rekolekcji, tzw. Wakacji z Sycharem, pielgrzymek, itd. Dzięki tym różnym formom wzajemnego wsparcia mogą mimo kryzysu wzrastać w coraz większej miłości do Boga i do współmałżonka oraz żyć pełnią życia z Panem Bogiem. Na tym właśnie polega „czekanie – nie czekając”, aby codzienną radość życia czerpać z jak najlepszych relacji z Bogiem i innymi ludźmi; aby w postawie otwartości na pojednanie, jak najbardziej twórczo wykorzystać czas kryzysu czy separacji, aby być dla współmałżonka Bożym drogowskazem, przykładem możliwości rozwoju duchowego, emocjonalnego, intelektualnego, fizycznego i zawodowego.
  Zapraszamy do spotkania!

Informacje o ogniskach i rekolekcjach w Archidiecezji Łódzkiej:
www.rekolekcje.sychar.org
strona główna wspólnoty Sychar: www.sychar.org
forum pomocy: www.kryzys.org
codzienne wieczorne samopomocowe spotkania, w tym modlitwa na skype: www.skype.sychar.org
pierwsza pomoc: www.pomoc.sychar.org

Macierzanki to łódzka wspólnota młodych mam wraz z ich dziećmi. To spotkania tworzone dla kobiet, o kobietach i przez kobiety. To przestrzeń, w której możemy spotkać się i porozmawiać o tym, co nam bliskie – o codzienności, o naszej roli w rodzinie, o odpowiedzialności i możliwościach, jakie niesie ze sobą macierzyństwo.
Na nasze spotkania zapraszamy młode mamy – te, które biegają za swymi dziećmi oraz te, które swoje dziecko dopiero noszą pod sercem.
Wspólnota jest otwarta, skierowana do kobiet w różnym wieku, które łączy doświadczenie macierzyństwa, potrzeba spotkania oraz chęć wzrastania w wierze. Naszym fundamentem jest wiara i przez jej pryzmat patrzymy na życie.
Tematyka dotyka kobiecości, duchowości kobiecej, różnych aspektów rodzicielstwa – zwłaszcza jego pierwszych lat – a także relacji małżeńskiej.
Do Macierzanek można dołączyć zawsze, a na spotkania nie trzeba się zapisywać. Dzieci są częścią naszej rzeczywistości – a więc są też częścią naszych spotkań. Obserwują jak się modlimy i po swojemu uczestniczą w tych modlitwach, a przede wszystkim w Eucharystii. Są z nami także maluszki, które spotkanie spędzają na rękach mamy lub jeszcze mniejsze, które znajdują się pod sercami swoich mam.
Dla najmłodszych jest zorganizowany kącik, gdzie mogą swobodnie pełzać, turlać się czy leżeć, starsze dzieci często zawiązują przyjaźnie i cieszą się swoim towarzystwem. W każdej chwili można przebrać czy nakarmić dziecko.
Spotkania rozpoczynają się wspólną modlitwą – zazwyczaj Eucharystią – następnie z pomocą zaproszonych gości omawiamy temat, a na koniec przechodzimy do części dyskusyjnej. Każda z nas, w atmosferze zrozumienia i zaufania, może podzielić się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami lub też wyrazić wątpliwość czy zadać pytanie.

Spotkania:
informacje:
www.macierzanki.pl
www.facebook.com/macierzankilodz

Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre” świetle kościelnego Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK kan. 299) jest stowarzyszeniem wiernych o charakterze prorodzinnym i w swej duchowości korzysta z doświadczenia katolickiego Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. W świetle polskiego prawa państwowego jest organizacją kościelną Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre” z siedzibą w Częstochowie, erygowaną dekretem Arcybiskupa Częstochowskiego dnia 14. lutego 2000r.
Jako organizacja kościelna posiada osobowość cywilno-prawną. Posiada ustanowionego kapłana Moderatora ks. dr Włodzimierza Cyrana i jego zastępców oraz kapłanów-asystentów, ustanowionych przez miejscowych biskupów w poszczególnych diecezjach. W diecezji łódzkiej asystentem kościelnym Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre” został mianowany przez abpa Władysława Ziółka ks. Władysław Staśkiewicz w Bełchatowie.
Nazwa Wspólnoty „MAMRE” – nawiązuje do Księgi Rodzaju 18 i do Listu do Hebrajczyków 13,2. Wskazuje na gościnność, która przynależy do charyzmatu Wspólnoty i jest jedną z form miłości i służby wobec potrzebujących.
Patronami Wspólnoty są Najświętsza Maryja Panna, Królowa i Wychowawczyni Rodzin, św. Andrzej Bobola, oraz św. Józef – patron kapłanów Wspólnoty.
Celem Wspólnoty jest szukanie i głoszenie Królestwa Bożego przez ewangelizację i służbę w Kościele Katolickim, zwłaszcza przez służbę rodzinie w duchu Maryi śpieszącej z pomocą do Elżbiety (zobacz: Ewangelia wg św. Łukasza 1,39-56).
Członkowie Wspólnoty – poprzez stałą formację, pragną stawać się świadomymi i dojrzałymi chrześcijanami gotowymi do realizacji powołania, do którego wzywa ich Chrystus obecny w Kościele. We Wspólnocie staramy się budować relacje braterskie, dążąc do jedności i troszcząc się wzajemnie o siebie.
Wspólnota działa według Statutu, do którego załączone jest 12 Drogowskazów określających jej duchowość, zasady życia i zobowiązania członków Wspólnoty. Ma ona charakter ewangelizacyjny i prorodzinny. Jej celem jest służenie głównie rodzinom, ale też osobom samotnym. Obejmuje wszystkie grupy wiekowe, ludzi różnych zawodów, młodzież, osoby żyjące samotnie i całe rodziny. Pomaga swoim członkom wzrastać w świętości i pragnie przyczyniać się do odnowy i uświęcenia życia w rodzinach, w parafiach, w różnych wspólnotach kościelnych.
Formacja we Wspólnocie jest oparta głównie na Piśmie Świętym, na nauce Kościoła Katolickiego i na dziełach mistyków i Świętych, mistrzach duchowości która realizowana jest podczas rekolekcji letnich i zimowych, oraz na comiesięcznych formacjach weekendowych. Jest to pełna formacja chrześcijańska obejmująca też formację teologiczną, liturgiczną, ascetyczną, mistyczną, eklezjologiczną, moralną i ewangelizacyjną. Duży nacisk jest też kładziony na wymiar intelektualny, rozumowy naszej wiary.

Nadrzędnym celem wspólnoty jest dzieło ewangelizacji poprzez:
– Organizowanie otwartych spotkań ewangelizacyjnomodlitewnych z intencją o uzdrowienie.
– Prowadzenie misji i rekolekcji parafialnych w kraju i zagranicą.
– Ewangelizacja szkół, więzień uczelni i na dworcach.
– Wydajemy książki, broszury o tematyce ewangelizacyjnej i formacyjnej.
– Członkowie Wspólnoty, pragnąc wspólnie wzrastać w świętości, podejmują zobowiązania m.in. codzienna modlitwa (w tym przynajmniej dziesiątka Różańca), czytanie Pisma św. i Katechizmu Kościoła Katolickiego (lub innych dokumentów Kościoła: papieskich, soborowych…); adoracja Najświętszego Sakramentu (przynajmniej raz w tygodniu); udział w spotkaniach Wspólnoty i w rekolekcjach; życie według zasad Ewangelii i Drogowskazów Wspólnoty oraz stawanie się wolnym od wszelkich używek; każdego wieczoru rodziny starają się gromadzić razem na wspólną modlitwę różańcową połączoną z odśpiewaniem hymnu Wspólnoty.
– udział w spotkaniu małej grupy (2 razy w miesiącu). Małe grupy są w Łodzi, Pabianicach, Zelowie, Piotrkowie Tryb, Bełchatowie, Tomaszowie Maz.

Kontakt w diecezji:
Adam Rychlik, e-mail: adaryc1@wp.pl