Przejdź do treści

Małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości. Z tego powodu, na wszystkich ludziach i tworzonych przez nich wspólnotach i organizacjach, ciąży niezbywalny obowiązek skutecznej troski o powszechną promocję małżeństwa i rodziny, oraz chronienia ich przed wszelkimi zagrożeniami (por. KDK 52).Realizacja tego obowiązku zakłada zgłębianie prawdy o małżeństwie i rodzinie, tak na drodze poznania naturalnego, jak i w świetle Objawienia, oraz proklamacji tej prawdy, zwanej w kulturze chrześcijańskiej „zamysłem Bożym” lub „zbawczym planem Bożym”.

Przez „duszpasterstwo rodzin” rozumie się system kościelnych działań, które zmierzają do urzeczywistnienia zbawczego planu, dotyczącego małżeństwa i rodziny. Osią jego jest prawda o małżeństwie i rodzinie, nieomylnie przekazywana, interpretowana i odnoszona do „znaków czasu” przez Urząd Nauczycielski Kościoła. Do duszpasterstwa rodzin należy także wszechstronna troska o zapewnienie warunków sprzyjających realizacji tej prawdy, oraz konkretna pomoc udzielana rodzinie w wypełnianiu jej powołania (por. FC 1).

Wydział Duszpasterstwa Rodzin aby wypełnić tę misję Kościoła stara się podejmować wielostronne działania. Należą do nich przygotowywanie wraz z polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny wykwalifikowanych doradców życia rodzinnego do prowadzenia nauk przedmałżeńskich i posługi w parafialnych poradniach rodzinnych, współpraca z ruchami i wspólnotami małżeńsko-rodzinnym w diecezji, organizacja rekolekcji, warsztatów dla małżeństw, promocja i współorganizacja wydarzeń na rzecz życia, małżeństwa i rodziny (Dzień Świętości Życia, dzień Dziecka Utraconego, Marsz wdzięczności za dar życia, Arena Rodzin, jubileusze małżeńskie itd.)