Przejdź do treści

Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego 2023/24

  Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego (DSŻR) to forma przygotowania kandydatów do posługi w Duszpasterstwie Rodzin. Poradnictwo duchowe, psychologiczne, pedagogiczne, socjalne i prokreacyjne, realizowane w poradniach parafialnych, aby było skuteczne wymaga odpowiednio przygotowanych osób.

  Podstawowym celem DSŻR jest przygotowanie osób świeckich i duchownych do niesienia pomocy małżeństwom, rodzinom i osobom indywidualnym przez pogłębioną refleksję naukową nad zagadnieniami związanymi z małżeństwem i rodziną. Wykłady prowadzone przez specjalistów obejmują zagadnienia z zakresu teologii małżeństwa i rodziny, antropologii, psychologii, pedagogiki, seksuologii, socjologii, fizjologii i duszpasterstwa.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w Studium osoby wierzące, które pragną pogłębić swoją wiedzę na temat małżeństwa i rodziny, w świetle nauczania Kościoła Katolickiego.

  Szczególnie gorąco zapraszamy wszystkich posiadających wolę apostolskiego zaangażowania i pragnących posługiwać w Duszpasterstwie Rodzin na szczeblu parafialnym (prowadzenie katechezy przedmałżeńskiej i spotkań dla małżonków oraz parafialnego poradnictwa rodzinnego).

  Instytut Teologiczny w Łodzi i Wydział Duszpasterstwa Rodzin zapraszają do udziału

  w Diecezjalnym Studium Życia Rodzinnego w roku akademickim 2023/2024.

  Studium będzie prowadzone w formie hybrydowej.

  Terminy spotkań w roku akademickim 2023/2024:

  spotkania stacjonarne – 14.X; 25.XI; 24.II; 23.III; 13.IV; 27.IV; 11.V; 25.V; 8.VI; 22.VI

  spotkania online – 21.X; 18.XI; 2.XII; 9.XII; 13.I; 20.I; 17.II; 16.III; 18.V;

  Studium trwa 2 semestry, 120 godzin wykładowych.

  Zakres tematyczny studium:

  • Ludzka seksualność – 16 godz. – dr Elżbieta Wróblewska;
  • Teologia małżeństwa – 12 godz. – ks. dr Robert Jaśpiński;
  • Duszpasterstwo Rodzin – 14 godz. – ks. dr Robert Jaśpiński;
  • Towarzyszenie duszpasterskie małżeństwu i osobom w sytuacjach nieregularnych – 12 godz. – ks. dr Dominik Lubiński;
  • Kurs na nauczyciela NPR – 54 godz. – mgr Magdalena Ogrodowczyk i mgr Katarzyna Stachnik-Kowalska
  • Ćwiczenia z pracy w poradni życia rodzinnego – 12 godz. – lic. Małgorzata Rosiak

  Wymagane dokumenty:

  • Opinia księdza proboszcza.
  • Kwestionariusz osobowy kandydata/kandydatki.
  • Podanie z prośbą o przyjęcie w poczet słuchaczy studium.
  • Wymagane dokumenty należy przesłać mailowo (skan/zdjęcie) do dnia 30.09.2020r. na adresy jaspinski@csr.org.pl lub rosiak@csr.org.pl. Oryginały dokumentów przekażą nam Państwo 14.X., czyli w pierwszą sobotę wykładową.
  • Ilość miejsc ograniczona.

  Studium jest odpłatne – całkowity koszt od osoby: 700 zł, od pary małżeńskiej: 900 zł

  (istnieje możliwość wniesienia opłaty w ratach).

  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 533-306-855.

  Sylwetki wykładowców:

  ks. dr Robert Jaśpiński – święcenia kapłańskie przyjął 11.06.1994r. w Łodzi. Dyrektor Fundacji Służby Rodzinie Nadzieja. Od początku kapłaństwa związany z Odnową w Duchu Świętym. Od 2002r. związany z Kościołem Domowym, a od 2004r. ze Spotkaniami Małżeńskimi, gdzie obecnie pełni funkcję Doradcy Duchowego. Od 2007r. zaangażowany w Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Łódzkiej. Obronił doktorat o przygotowaniu do małżeństwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego w 2014 roku. W swojej posłudze duszpasterskiej łączy doświadczenie z zaangażowania w różnych ruchach, z zamiłowaniem do Pisma Świętego i teologii biblijnej. Obecnie Duszpasterz Rodzin Archidiecezji Łódzkiej.

  ks. dr Dominik Lubiński – dr teologii moralnej, duszpasterz małżeństw niesakramentalnych, mgr psychologii specjalność: kliniczna osobowości, neuropsychologia, psychotraumatolog, terapeuta rodzin. W latach 2006-2008 współpracował z katedrą Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, katedrą Integracji Europejskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Instytutem Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. W lutym 2011r. w katedrze teologii moralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego obronił pracę doktorską na temat: Ład moralny w życiu społecznym w nauczaniu Benedykta XVI. Ponadto na przełomie 2016/2107 ukończył studia podyplomowe (SWPS w Katowicach) „Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe w rodzinie”, które dostarczyły kwalifikacji do udzielania interwencji systemowej rodzinie oraz pomocy psychologicznej indywidualnej i grupowej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Aktywnie współpracuje z Duszpasterstwem Małżeństw niesakramentalnych w Krakowie i Warszawie, Centrum Studiów J. Ratzingera w Bydgoszczy oraz Papieskim Centrum Myśli Benedykta XVI w Radomiu. Do głównych kierunków jego badań należą: teologia moralna; psychologia rodziny, etyka życia społecznego.

  dr Elżbieta Wróblewska – Absolwentka Psychologii w Instytucie Psychologii KUL w Lublinie, studiów podyplomowych Seksuologia Kliniczna w SWPS w Warszawie. Specjalizuje się w: problemach w sferze seksualnej (zaburzenia erekcji, utrata potrzeb seksualnych, ból podczas stosunku, przedwczesny wytrysk, itp.), pomocy psychologicznej dla osób dorosłych (terapia indywidualna), terapii małżeńskiej i terapii rodzin.

  mgr Magdalena Ogrodowczyk – z wykształcenia kulturoznawca – filmoznawca, prowadzi szkolenia z zakresu profilaktyki zdrowia rodziny, kursy dla nauczycieli NPR, razem z mężem prowadzą autorskie warsztaty z zakresu wychowania seksualnego w rodzinie. Na wielu konferencjach przedstawiała problematykę rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży, roli MRP w życiu kobiety. Zakres specjalistycznych działań: diagnostyka cyklu kobiety w oparciu o obserwacje, wpływ antykoncepcji na zdrowie kobiety.

  mgr Katarzyna Stachnik-Kowalska – doradca życia rodzinnego, instruktor metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia. Z wykształcenia pedagog, a powołanie realizuje w domu, opiekując się trzema córeczkami – Marysią, Elą i Helenką. To dzięki nim zachwyciła się Porozumieniem Bez Przemocy (NVC) i Rodzicielstwem Bliskości. Od 2008 roku spełnia się jako szczęśliwa żona męża Tomka, który również jest nauczycielem NPR.

  lic. Małgorzata Rosiak – z wykształcenia menadżer i familiolog, diecezjalny doradca życia rodzinnego, instruktor metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia. Zainteresowania naukowe to teoria systemowa rodziny, przyczyny i diagnostyka niepłodności, prawidłowy rozwój i zaburzenia więzi seksualnej w małżeństwie, przygotowanie rodziców do porodu i naturalnego karmienia piersią.