Przejdź do treści

Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego 2024/25

  Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego (DSŻR) to forma przygotowania kandydatów do posługi w Duszpasterstwie Rodzin. Poradnictwo duchowe, psychologiczne, pedagogiczne, socjalne i prokreacyjne, realizowane w poradniach parafialnych, aby było skuteczne wymaga odpowiednio przygotowanych osób.

  Podstawowym celem DSŻR jest przygotowanie osób świeckich i duchownych do niesienia pomocy małżeństwom, rodzinom i osobom indywidualnym przez pogłębioną refleksję naukową nad zagadnieniami związanymi z małżeństwem i rodziną. Wykłady prowadzone przez specjalistów obejmują zagadnienia z zakresu teologii małżeństwa i rodziny, antropologii, psychologii, pedagogiki, seksuologii, socjologii, fizjologii i duszpasterstwa.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w Studium osoby wierzące, które pragną pogłębić swoją wiedzę na temat małżeństwa i rodziny, w świetle nauczania Kościoła Katolickiego.

  Szczególnie gorąco zapraszamy wszystkich posiadających wolę apostolskiego zaangażowania i pragnących posługiwać w Duszpasterstwie Rodzin na szczeblu parafialnym (prowadzenie katechezy przedmałżeńskiej i spotkań dla małżonków oraz parafialnego poradnictwa rodzinnego).

  Instytut Teologiczny w Łodzi i Wydział Duszpasterstwa Rodzin zapraszają do udziału

  w Diecezjalnym Studium Życia Rodzinnego w roku akademickim 2023/2024.

  Studium będzie prowadzone w formie hybrydowej (spotkania stacjonarne i online).

  Studium trwa 2 semestry, 120 godzin wykładowych.

  Zakres tematyczny studium:

  • Ludzka seksualność – 16 godz.
  • Teologia małżeństwa – 12 godz.
  • Duszpasterstwo Rodzin – 14 godz.
  • Towarzyszenie duszpasterskie małżeństwu i osobom w sytuacjach nieregularnych – 12 godz.
  • Kurs na nauczyciela NPR – 54 godz.
  • Ćwiczenia z pracy w poradni życia rodzinnego – 12 godz.

  Wymagane dokumenty:

  • Opinia księdza proboszcza.
  • Kwestionariusz osobowy kandydata/kandydatki.
  • Podanie z prośbą o przyjęcie w poczet słuchaczy studium.
  • Wymagane dokumenty należy przesłać mailowo (skan/zdjęcie) do dnia 30.09.2020r. na adresy jaspinski@csr.org.pl lub rosiak@csr.org.pl. Oryginały dokumentów przekażą nam Państwo w pierwszą sobotę wykładową.
  • Ilość miejsc ograniczona.

  Studium jest odpłatne – całkowity koszt od osoby: 700 zł, od pary małżeńskiej: 900 zł (istnieje możliwość wniesienia opłaty w ratach).