Przejdź do treści

Konferencja „KU TRZEŹWOŚCI NARODU – WEZWANI DO DZIAŁANIA” – 28 października 2023r.

  Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie przy udziale Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Łódzkiej organizuje konferencję „KU TRZEŹWOŚCI NARODU – WEZWANI DO DZIAŁANIA”.

  Konferencja odbędzie się w sobotę, 28 października 2023 roku, w auli przy ulicy ks. I. Skorupki 3.

  Celem konferencji jest przybliżenie założeń Narodowego Programu Trzeźwości i wskazanie możliwości zaangażowania osób, środowisk i instytucji, które mogą i powinny troszczyć się o trzeźwość. Każdy z nas może mieć swój wkład w budowanie kultury trzeźwości. Jest to zadanie dla rodzin, wychowawców, kościoła, samorządu i państwa.

  Inspiracją dla tego wydarzenia jest Narodowy Program Trzeźwości, który został ogłoszony w 2018 roku, przez Kościół w Polsce na stulecie odzyskania niepodległości. Celem programu jest mobilizacja do troski o trzeźwość i inspirowanie do podejmowania konkretnych działań przez wszystkich, którzy pragną trzeźwej i pięknej Polski.

  Serdecznie zapraszamy rodziny, nauczycieli, wychowawców, katechetów, kapłanów, działaczy społecznych, przedstawicieli władz samorządowych i polityków.

  Dla każdego uczestnika będą przygotowane materiały pokonferencyjne. Organizator zapewnia serwis kawowy i obiad.

  Jeżeli ważna jest dla Ciebie troska o godność i wolność człowieka to wydarzenie jest dla Ciebie 🙂

  Udział w konferencji jest bezpłatny. Prosimy o zapisywanie się na wydarzenie mailowo: rosiak@csr.org.pl lub telefonicznie: 533306855 do 21 października 2023 roku. Jeżeli będą chcieli Państwo zapisać się po w/w terminie prosimy o kontakt telefoniczny.

  Dla osób zainteresowanych wydajemy zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji. Prosimy chęć otrzymania zaświadczenia zgłaszać organizatorowi przy zapisywaniu się na wydarzenie.

  Plan konferencji:

  8.30 – 9.30 – Msza Święta

  9.30 – 10.00 – Rejestracja uczestników, kawa i poczęstunek

  10.00 – 10.15 – Rozpoczęcie i wprowadzenie – ks. dr hab. Piotr Kulbacki

  10.15 – 11.00 – Straty społeczne nadużywania alkoholu – dr hab. Krzysztof Wojcieszek

  11.00 – 11.45 – Narodowy Program Trzeźwości w parafii – ks. dr hab. Piotr Kulbacki

  11.45 – 12.15 – Przerwa kawowa

  12.15 – 13.00 – Jakie relacje w rodzinie umacniają trzeźwość? – Małgorzata Rosiak

  13.00 – 13.45 – Zadania i działania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w środowisku lokalnym – Katarzyna Owczarek

  13.45 – 14.00 – Podsumowanie

  14.00 – Obiad

  Sylwetki prelegentów:

  dr hab. KRZYSZTOF A. WOJCIESZEK – prof. Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości (SWWS), biolog molekularny ( mgr, UŁ), filozof (mgr, etyka, UŁ), doktor filozofii (ATK) i doktor habilitowany pedagogiki (UAM). Obecnie kieruje Instytutem Społecznych Podstaw Penitencjarystyki SWWS. Specjalizuje się w profilaktyce problemów alkoholowych i narkotykowych, a także w antropologicznych aspektach pedagogiki oraz w dydaktyce filozofii. Jest twórcą wielu cenionych i szeroko stosowanych programów profilaktycznych (np. „Noe”, „Korekta”, „Debata”, „Smak życia czyli debata o dopalaczach”, „ARS czyli jak dbać o miłość”, „Dżungla”) z których dwa znajdują się na tzw. liście programów rekomendowanych.

  Były prezes Europejskiego Towarzystwa Badań nad Profilaktyką (EUSPR). Autor wielu publikacji naukowych i popularnych (ponad 150) (w tym monografie: „Na początku była rozpacz” (2005), „Człowiek spotyka alkohol”(2010), „Optymalizacja profilaktyki problemów alkoholowych”(2013), „Nasze dzieci w dżungli życia…”(2016). Czynny uczestnik kilkuset konferencji i sympozjów naukowych w Polsce i poza granicami kraju. Szkoleniowiec i ekspert wielu instytucji (Parlament, PARPA, MEN, MON, GIS).

  ks. PIOTR KULBACKI – dr hab., (prof. KUL); kurator założonego przez ks. F. Blachnickiego i ks. W. Danielskiego Instytutu Formacji Pastoralno-Liturgicznej (KUL); organizator konferencji i autor licznych opracowań naukowych poświęconych ewangelizacji i formacji, parafii, wychowaniu do trzeźwości m.in. monografii Liturgia w formacji człowieka ku wolności. Studium w świetle myśli i dzieła ks. Franciszka Blachnickiego (Lublin 2013); przewodniczący Komisji Teologiczno-Programowej Ruchu Światło-Życie; Członek-założyciel Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i jej wieloletni moderator krajowy.

  KATARZYNA OWCZAREK – rodowita Łodzianka, od 1995 roku posługuje w Diakonii Wyzwolenia. Jest z zamiłowania profilaktykiem uzależnień. Przez wiele lat przy współpracy z PARPA prowadziła szkolenia dla sprzedawców alkoholu na terenie Małopolski oraz programy profilaktyczne na terenie Polski. Ukończyła Poradnictwo Psychologiczne Pedagogiczne i Psychoterapię na KUL. Była Ambasadorem kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Alkohol kradnie wolność”. Brała udział w budowaniu Lokalnych koalicji-interwencje w przemocy domowej oraz Praca ze sprawcą przemocy organizowanej przez ROPS. Uczestniczyła w ogólnopolskim szkoleniu dla Dyżurnych Telefonów Zaufania dla osób z problemem alkoholowym i  narkotykowym. Włączyła się do szkolenia organizowanego przez Swiss Contribution Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień w ramach projektu KIK/68. Ukończyła Studium Umiejętności Psychologicznych organizowany przez MOSTU oraz Sztukę wystąpień publicznych i autoprezentacji.

  Obecnie pracuje w szkole jako nauczyciel oraz Doradca metodyczny przy ŁCDNiKP. W tym roku została włączona przez kardynała G. Rysia do Rady Katechetycznej Archidiecezji Łódzkiej.

  MAŁGORZATA ROSIAK – z wykształcenia menadżer (UŁ) i familiolog (UKSW), diecezjalny doradca życia rodzinnego. Przez wiele lat koordynowała szkołę rodzenia przy Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, instruktor metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia. Zainteresowania naukowe to teoria systemowa rodziny, przyczyny i diagnostyka niepłodności, prawidłowy rozwój i zaburzenia więzi seksualnej w małżeństwie, przygotowanie rodziców do porodu i naturalnego karmienia piersią.